”Palvelulla” tarkoitetaan WauDesign Tampere:n, jäljempänä ”Yhtiö”, tarjoamaa Waudesign.fi-verkkopalvelua, jossa Yhtiö välittää toimeksiantoja rekisterissään oleville Palveluntarjoajille.

”Palveluntarjoajalla” tarkoitetaan toimeksiannon toteuttajaa (”freelanceri” tai yritys) ja ”Toimeksiantajalla” toimeksiannon tilaajaa (yritys tai yksityinen henkilö). ”Käyttäjällä” tarkoitetaan sekä Palveluun rekisteröitynyttä Palveluntarjoajaa että Toimeksiantajaa.

Ehdot päivitetty viimeksi 30.11.2018

Käyttöehdot

Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Palveluun rekisteröityneisiin Käyttäjiin.

Käyttö- ja sopimusehtojen hyväksyminen ja muutokset

Käyttäjät sitoutuvat Palvelun käyttö- ja sopimusehtoihin rekisteröityessään Palveluun. Käyttäjä automaattisesti rekisteröityy Palveluun jättäessään tarjouspyynnön.

Yhtiöllä on oikeus muuttaa käyttö- ja sopimusehtoja ilmoittamalla asiasta Palvelun verkkosivulla sisäänkirjautumisen yhteydessä. Käyttäjä hyväksyy kulloisenkin muutoksen itseään sitovaksi sisäänkirjautuessaan Palveluun ensi kertaa muutoksen jälkeen.

Muut sopimukset

Rekisteröityessään Palveluun ja erityisesti sopiessaan Palvelussa tarjottavista toimeksiannoista Käyttäjä sitoutuu olemaan tekemättä muita sopimuksia, jotka ovat ristiriidassa Palvelun käyttö- tai sopimusehtojen kanssa.

Yhtiön yleinen vastuunrajoitus

Palvelu tarjoaa kauppapaikan ulkoistettaville toimeksiannoille. Yhtiö toimii toimeksiantojen välittäjänä, mutta ei tule itse osapuoleksi Käyttäjien väliseen Palvelun kautta tai avulla syntyneeseen toimeksiantosopimukseen.

Yhtiö ei myöskään vastaa Käyttäjien Palvelun välityksellä toisilleen antamien tietojen oikeellisuudesta eikä sitoudu mihinkään vastuuseen Käyttäjien keskenään vaihtamien tietojen suhteen. Yhtiöllä ei ole mahdollisuutta eikä velvollisuutta kontrolloida Palvelun kautta välitettävien toimeksiantojen ja töiden laatua tai laillisuutta eikä sitä, että sovitut toimeksiannot tulevat asianmukaisesti suoritetuksi ja että Toimeksiantaja maksaa toimeksiannon asianmukaisesti.

Yhtiöllä on oikeus keskeyttää Palvelun tuottaminen mahdollisten päivitysten vuoksi tai sulkea palvelu tarvittaessa. Mahdollisista käyttökatkoista ja päivityksistä pyritään tiedottamaan Käyttäjiä etukäteen. Yhtiö ei ole vastuussa näiden toimenpiteiden tai mahdollisten Palvelun käyttökatkojen tai muiden vastaavien häiriöiden Käyttäjille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä.

Käyttäjien palveluun lisäämä materiaali

Käyttäjällä ei ole oikeutta lisätä Palveluun tietoa tai muuta sisältöä, joka on hyvän tavan vastaista, laitonta tai voi loukata kolmannen osapuolen oikeutta (esimerkiksi toisten omistamat tavaramerkit, patentit tai muut vastaavat immateriaalioikeudet). Yhtiö ei kuitenkaan ole vastuussa mikäli tällaista sisältöä on Palveluun Käyttäjien toimesta lisätty. Yhtiöllä on oikeus välittömästi poistaa Palvelusta edellä todettu lain tai hyvän tavan vastainen sisältöaineisto.

Toimeksiannot

Käyttäjät voivat vapaasti sopia keskenään heidän välisensä toimeksiantosopimuksen sisällöstä. Palvelu tarjoaa mallisopimuksen, jota Käyttäjät voivat halutessaan käyttää.

Mikäli jo sovittu toimeksianto ei osapuolten välillä jostain syystä toteudu tai osapuolista jompikumpi ei pitäydy heidän välisessä sopimuksessa, Yhtiöllä ei ole velvollisuutta etsiä Käyttäjälle korvaavaa sopimuskumppania tai korvata tästä aiheutunutta haittaa.

Julkisuus

Palvelussa olevien Käyttäjien profiilit ovat lähtökohtaisesti julkisia ja niiden katseleminen on osittain mahdollista ilman Palveluun rekisteröitymistäkin.

Palvelu ei ole vastuussa mikäli Käyttäjien Palveluun lisäämät tiedot tulevat kolmansien osapuolien tietoon. Käyttäjien tulisi huomioida tämä esimerkiksi mikäli lisäävät Palvelun sivuille, tai linkittävät sinne, henkilökohtaista tai kopiosuojattua tietoa.

Verot, vakuutukset ja työnantajavelvoitteet

Palvelun Käyttäjät vastaavat kaikilta osin omista veroistaan, vakuutuksistaan ja muista mahdollisista toimeksiantoihin mahdollisesti liittyvistä työnantajavelvoitteistaan.

Palvelun markkinointi

Käyttäjät tiedostavat ja hyväksyvät sen, että heidän Palveluun lisäämiänsä profiileja ja muita tietoja tai materiaalia voidaan käyttää osana Palvelun markkinointia näiden käyttö- ja sopimusehtojen sekä lain puitteissa.

Käyttäjätili

Rekisteröityessään Palveluun, Käyttäjien tulee rekisteröityä oikeilla ja todellisilla tiedoilla. Mikäli tiedoissa tapahtuu muutoksia käyttäjien tulee päivittää tietonsa.

Käyttäjä sitoutuu olemaan luomatta Palveluun enempää kuin yhden käyttäjätilin ellei Yhtiö ole erikseen antanut siihen lupaa.

Mikäli Käyttäjä ei maksa Palvelun käytöstä käyttö- ja sopimusehtojen mukaisesti perittäviä maksuja, Yhtiöllä on oikeus sulkea ja poistaa ko. Käyttäjän tili.

Yhtiöllä on oikeus olla hyväksymättä Käyttäjän rekisteröityminen sivustolle ja/tai sulkea Käyttäjän tili tarvittaessa mikäli on aihetta epäillä, että kyseinen Käyttäjä käyttää palvelua lain vastaisiin tarkoituksiin tai ei noudata Palvelun käyttö- tai sopimusehtoja.

Palvelun tiedot, sisältö ja käytettävyys

Palveluun kuuluvat tiedot, ohjelmistot, tuotteet, palvelut ja muu sisältö ovat yksinomaan Yhtiön omaisuutta lukuun ottamatta Käyttäjien mahdollisesti Palveluun syöttämiä tekijänoikeudella tai muilla immateriaalioikeuksilla suojattuja materiaaleja. Palveluun kuuluvien tietojen ja sisältöjen kopiointi, muokkaaminen, myynti tai muu hyväksikäyttäminen ilman Yhtiön lupaa on kiellettyä. Yksittäisellä Käyttäjällä on kuitenkin milloin tahansa oikeus saada poistettua Palvelusta omat profiilitietonsa sekä immateriaalioikeudella suojatut aineistonsa esittämällä asiasta kirjallinen pyyntö Yhtiölle.